centar za

eksperimentalnu

arheologiju

PROJEKTI

Tehnologija proizvodnje tkanine u prošlosti

Tehnološki i socijalni aspekti proizvodnje i upotrebe pretpovijesne lončarije

Zaboravljeni pokret

Etimologija, predaje i mitska bića kalničkoga kraja

Pretpovijesne tehnike gradnje

Tehnološki i socijalni aspekti proizvodnje i upotrebe pretpovijesne lončarije

 

Od 2012. godine Centar za eksperimentalnu arheologiju u suradnji s Institutom za arheologiju sustavno provodi eksperimentalna istraživanja usmjerena na rekonstrukciju tehnološkog postupka proizvodnje keramičkih posuda iz brončanoga doba. Cilj projekta je rekonstruirati način nabave i pripreme sirovine te testirati različite tehnike oblikovanja i ukrašavanja keramičkih posuda,metode pečenja, ali i funkciju specifičnih oblika posuda. Jedan od ciljeva je i stvaranje baze podataka eksperimentalno proizvedenih uzoraka te educiranje kroz organizaciju radionica i predavanja. Pojedine etape projekta zabilježene su u kratkom dokumentarnom filmu Eci peci peć, sa svrhom popularizacije arheologije i eksperimentalnog pristupa.

 

Godine 2014. i 2015. u okviru programa oblikovan je projekt u suradnji s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institutom za arheologiju pod nazivom Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti RH u sklopu Programa popularizacije znanosti. Kroz projekt je proveden niz predavanja i praktičnih radionica čiji su izravni korisnici bili studenti Odsjeka za arheologiju. Cilj projekta bio je prenijeti temeljna teorijska i praktična znanja vezana uz različite faze postupka izrade keramičkih posuda: od razmatranja mogućnosti iskorištavanja prirodnih resursa u pretpovijesti do provedbe niza eksperimenata vezanih uz tehnike izrade keramičkih posuda. Završni dio programa bio je usmjeren na primjenu stečenih znanja kroz grupni rad studenata kao i prezentaciju dobivenih rezultata.

 

 

 

Prapovijesno lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

Kudelić, A. 2016, Eksperiment u arheologiji – priprema i sastav lončarske smjese, Annales Instituti Archaeologici XII, 207–211.

Pavlić, A., Šprem, K., Kudelić, A., Miloglav, I. 2016, Experimental pottery production, 4th scientific conference Methodology and Archaeometry, 2016, book of abstract Zagreb, 38, poster

Kudelić, A., Sirovica, F. 2013, Prapovijesno lončarstvo – mogućnosti eksperimentalnog istraživanja, Arheologija na Dunavu, Hrvatsko arheološko društvo, Vukovar 2013, poster

Kudelić, A. 2013, Testiranje tehnologije izrade keramičkih posuda i rekonstrukcija hipotetske horizontalne keramičarske peći, Annales Instituti Archaeologici IX, 2013.

Kudelić, A. 2012, Eksperimentalno testiranje prapovijesne arheološke tvorevine i rezultati pečenja keramike na otvorenoj vatri, Annales Instituti archaeologici VIII, 2012.

Centar za eksperimentalnu arheologiju I Travanjska 18, 10 000 Zagreb I cexa.zg@gmail.com I 098 9000 666

Member of EXARC