Prapovijesne tehnike gradnje

U jesen 2013. godine Udruga je pokrenula projekt rekonstrukcije drvene prapovijesne kuće. Rekonstrukcija se izvodi na temelju istraživanjima utvrđenih arheoloških ostataka te primjenom teoretski razmatranih prapovijesnih graditeljskih tehnika. Trenutni su ciljevi projekta usmjereni k usvajanju praktičnih znanja i testiranju tehnika gradnje koje su mogle biti korištene u prapovijesti. Stečena će praktična iskustva i teoretska znanja omogućiti bolje razumijevanje tehnika gradnje u drvetu te stvoriti temelje za jasnije razumijevanje i daljnje istraživanje prapovijesnoga graditeljstva.