centar za

eksperimentalnu

arheologiju

Centar za eksperimentalnu arheologiju je neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja eksperimentalne arheologije, odnosno eksperimentalnog pristupa proučavanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Djeluje na području testiranja arheoloških i antropoloških pretpostavki utemeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja tih disciplina.

 

Ciljevi i djelatnosti:

 

• provođenje arheoloških istraživanja, idejnih i teoretskih rekonstrukcija pokretne i nepokretne materijalne baštine u svrhu praćenja

   procesa formiranja antropogenih / arheoloških tvorevina

• testiranje teoretskih postavki eksperimentalnim putem

• osvješćivanje društva o vrijednosti arheološke baštine i poticanje njezinog očuvanja

• okupljanje stručnjaka i amatera iz raznih polja struke radi ostvarenja zajedničkih ciljeva

• sudjelovanje i priređivanje međunarodnih i domaćih skupova, seminara i radionica

• prezentiranje rada Centra javnosti

• poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u radionicama različitog sadržaja

 

 

OPĆI PODACI:

 

Predsjednica: Andreja Kudelić

Dopredsjednica: Filomena Sirovica

Tajnica: Ivana Turčin

 

OIB: 16050159938

Adresa: Travanjska 18, 10 000 Zagreb

E-mail: cexa.zg@gmail.com

Tel: +385 98 9000666

 

Privredna banka Zagreb (PBZ)

IBAN: HR5323400091110559356

 

STATUT

Centar za eksperimentalnu arheologiju I Travanjska 18, 10 000 Zagreb I cexa.zg@gmail.com I 098 9000 666

Member of EXARC