centar za

eksperimentalnu

arheologiju

Sepomaia Viva

Umag 31.7. i 1.8.2017.

 

Sudjelovanje na 17. međunarodnom festivalu antike Sepomaia Viva u Umagu s demonstracijom tehnika tkanja.

 

Kako je bilo...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Festival eksperimentalne arheologije

 

Proljeće u Andautoniji 14.05. i 21.05.2017.

Kako je bilo...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predavanje u Arheološkom muzeju u Zagrebu

10.05.2017.

 

Gostovanje u AMZ-u s predavanjem Eksperimentalna arheologija (Andreja Kudelić i Tena Karavidović).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10th Experimental Archaeology Conference EAC10, Leiden (NL)

 

20. - 22.04.2017.

 

Sudjelovanje na 10. izdanju konferencije o eksperimentalnoj arheologiji u organizaciji EXARC-a, koja je u travnju održana u Leidenu u Nizozemskoj. Centar je sudjelovao s tri prezentacije: Will We Ever Be Able to Reconstruct Prehistoric Pottery Production Processes? The Role of Experiments (izlaganje, Andreja Kudelić), Understanding the Archeological Record: Reconstructing a Warp-Weighted Loom (poster, Tena Karavidović & Tajana Sekelj Ivančan) i Prehistoric Dances - Possibilities of Reconstruction (poster, Ivana Turčin).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Članstvo u EXARC-u!

 

U siječnju 2017. Centar za eksperimentalnu arheologiju postao je član europske udruge  EXARC!

 

 

https://exarc.net/institutional-members/center-experimental-archaeology-hr

Centar za eksperimentalnu arheologiju I Travanjska 18, 10 000 Zagreb I cexa.zg@gmail.com I 098 9000 666

Member of EXARC