centar za

eksperimentalnu

arheologiju

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predavanje u Arheološkom muzeju u Zagrebu

29.04.2015.

 

Gostovanje u AMZ-u povodom svjetskog Dana plesa s predavanjem Arheologija plesa (Ivana Turčin).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Culture Shock festival

Križevci 02.04.2015.

 

Popularno predavanje pod naslovom Eksperimentalna arheologija – eksperimentiranje s prošlošću (Andreja Kudelić).

 

Centar za eksperimentalnu arheologiju I Travanjska 18, 10 000 Zagreb I cexa.zg@gmail.com I 098 9000 666

Member of EXARC