Centar za eksperimentalnu arheologiju je neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja eksperimentalne arheologije, odnosno eksperimentalnog pristupa proučavanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Djeluje na području testiranja arheoloških i antropoloških pretpostavki utemeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja tih disciplina.

Ciljevi i djelatnosti:

• provođenje arheoloških istraživanja, idejnih i teoretskih rekonstrukcija pokretne i nepokretne materijalne baštine u svrhu praćenja procesa formiranja antropogenih / arheoloških tvorevina

• testiranje teoretskih postavki eksperimentalnim putem

• osvješćivanje društva o vrijednosti arheološke baštine i poticanje njezinog očuvanja

• okupljanje stručnjaka i amatera iz raznih polja struke radi ostvarenja zajedničkih ciljeva

• sudjelovanje i priređivanje međunarodnih i domaćih skupova, seminara i radionica

• prezentiranje rada Centra javnosti

• poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u radionicama različitog sadržaja

 

OPĆI PODACI:

Predsjednica: Andreja Kudelić
Dopredsjednica: Filomena Sirovica
Tajnica: Ivana Turčin

OIB: 16050159938
Adresa: Travanjska 18, 10 000 Zagreb
E-mail: cexa.zg@gmail.com
Tel: +385 98 9000666

Privredna banka Zagreb (PBZ)
IBAN: HR5323400091110559356

 

 

STATUT